Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2018/2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Tematyka działań

Liczba oddziałów, których dotyczą zadania

Metody i formy realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

I SEMESTR

Spotkanie z zespołem ds. realizacji doradztwa zawodowego, analiza założeń programu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2018/2019

 

dyskusja, analiza potrzeb

wrzesień

doradca zawodowy

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VIII

klasy VIII sp

zajęcia obowiązkowe

wrzesień, listopad

doradca zawodowy

Młodzieżowa Akademia Biznesu i Przedsiębiorczości

klasy VIII sp i 3 gim

prelekcja, warsztaty

listopad

doradca zawodowy/wychowawcy klas

"Wybieram swoją ścieżkę edukacyjną"

klasy VIII sp i 3 gim

Warsztaty w ramach projektu "Chwytam zmianę"

listopad

pedagog szkolny

Spotkanie informacyjno-doradcze dla rodziców "Jak pomóc dziecku wybrać szkołę i zawód"

klasy VIII sp i 3 gim

spotkanie informacyjno-doradcze

listopad

doradca zawodowy/pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej/psycholog, pedagog

Projekt "Poznajemy zawody"

klasy VIII sp i 3 gim

spotkania z przedstawicielami zawodów

październik - styczeń

doradca zawodowy, wychowawca klasy

Aktualizacja gazetki dotyczącej doradztwa edukacyjnego i zawodowego

wszystkie klasy

gazetka ścienna

cały rok

doradca zawodowy

Aktualiacja zakładki na stronie internetowej szkoły dotyczącej doradztwa zawodowego

wszystkie klasy

strona internetowa

cały rok

doradca zawodowy

Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe

klasy VIII sp i 3 gim

indywidualne konsultacje

cały rok

doradca zawodowy

II SEMESTR

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klasy VIIb

klas VIIb

obowiązkowe zajęcia z doradcą zawodowym

listopad-luty

doradca zawodowy

Seminarium dla klas VII "Procedura rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych z elementami oferty edukacyjnej

klasy VIII sp i 3 gim

zajęcia obowiązkowe podczas lekcji wychowawczych

II semestr

doradca zawodowy, wychowawcy klas

Warsztaty z przedsiębiorczoci organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych

klasy 3 gim

warsztaty

luty

doradca zawodowy, wychowawcy klas

Dni zawodoznastwa na Drewnianej

klasy VII, VIII sp i 3 gim

Prezentacje, warsztaty

luty

doradca zawodowy, wychowawcy klas, pedagog, psycholog

Projekt "Bakcyl" - finanse nastolatka

klasy VIII

warsztaty

II semestr

Aleksandra Kamola

Projekt " Edukacji Zawodowej" organizowany przez Narodowe Centrum Kultury

klasy VIII sp i 3 gim

warsztaty

marzec

wychowawcy klas

Spotkanie informacyjno-doradcze dla rodziców „Jak pomóc dziecku wybrać szkołę i zawód”

klasy VIII sp i 3 gim

spotkanie informacyjno-doradcze

marzec/kwiecień

doradca zawodowy, pedagog

Targi edukacyjne

klasy VIII i 3 gim

udział w wydarzeniu

luty/marzec

doradca zawodowy, pedagog

Aktualizacja gazetki dotyczącej doradztwa edukacyjnego i zawodowego

 

gazetka ścienna

cały rok

doradca zawodowy

Aktualizacja zakładki na stronie internetowej szkoły dotycząca doradztwa zawodowego

 

strona internetowa

cały rok

doradca zawodowy

Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe

uczniowie klas VIII i 3 gim

indywidualne konsultacje

cały rok

doradca zawodowy

Podmioty z którymi szkoła współpracuje przy realizacji zadań:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Warszawie
  • Foundation for Strategic Competence Development Polska
  • Narodowy Bank Polski
  • Giełda Papierów Wartościowych
  • Narodowe Centrum Kultury