Konkurs międzyświetlicowy „Kartka z kalendarza – mój ulubiony miesiąc roku w świetlicy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organizator: Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”

 

Cel konkursu:                                                                                  

  • pobudzenie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci;
  • zachęcanie do poznawania nowych technik plastycznych;
  • rozbudzanie fantazji;
  • prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.

 Format prac: A3 lub A4
Technika: dowolna (prace płaskie)
Uczestnicy: Dzieci z klas 1-5 (Szkoły Podstawowej)
Wymagania: Komisja konkursowa w szczególności zwracać będzie uwagę na pomysłowość i samodzielność wykonania pracy. Świetlica powinna dostarczyć prace przedstawiające ulubiony miesiąc roku w świetlicy. Każda praca może posiadać tylko jednego autora i musi być opisana- powinny się na niej znaleźć następujące dane:

  • imię i nazwisko autora, wiek oraz klasa, adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail;
  • imię i nazwisko nauczyciela;
  • zgoda rodzica ( opiekuna prawnego) na udział w konkursie ( według wzoru dołączonego do regulaminu i dostępnego także na stronie www.sp41drewniana.edu.pl

 Terminy:
Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 31.03.2020 na adres:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”, 00-345 Warszawa, ul. Drewniana 8 ( z dopiskiem „Świetlica- konkurs”).

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie www.sp41drewniana.edu.pl

 Przesłanie pracy na konkurs oznacza zaakceptowanie regulaminu przez uczestnika konkursu, a także wyrażenie zgody na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych autora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Organizator informuje, że prace nie zostaną zwrócone uczestnikom. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na organizatora.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z koordynatorkami konkursu:

Łucją Witkowską tel. 516 323 582 lub Emilią Galecką tel. 509 117 138

Pliki do pobrania