Jesteś tutaj: Start / Chwytam zmianę.

Chwytam zmianę.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Chwytam zmianę. – projekt z funduszy unijnych w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów i nauczycieli.

Szkoła bierze udział w projekcie w ramach którego, nauczyciele jedenastu śródmiejskich szkół, uzyskają lub wzbogacą swoje kompetencje doradcy edukacyjno-zawodowego na szkoleniach i studiach podyplomowych, które później wykorzystają w swojej pracy z uczniami.

Informacje o projekcie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Instytucja Zarządzająca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Oś Priorytetowa: X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU

Tytuł projektu: „Chwytam zmianę.”

Działanie: 10.3. Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie: 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018

Koszt realizacji: 514 1907,20 zł

Kwota dofinansowania: 397203,80 zł

Celem głównym  projektu jest podniesienie zdolności systemu doradztwa edukacyjno- zawodowego ośmiu szkół gimnazjalnych i trzech zawodowych z terenu dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy poprzez realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 1200 uczniów (624 kobiet i 576 mężczyzn), uzyskanie i podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych u 135 nauczycieli oraz rozwój współpracy szkól z rynkiem pracy w ciągu dwóch lat trwania projektu. Grupa objęta wsparciem to 1200 uczniów oraz 135 nauczycieli z 11 szkół dzielnicy Śródmieście, w tym 34 osoby z niepełnosprawnością.

Celami szczegółowymi projektu są:

Podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno –zawodowych w liczbie 96 osób, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w 11 śródmiejskich szkołach w wyniku udziału w szkoleniach do dnia 31.12.2018r.

2/ Uzyskanie przez 15 nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego we wspieranych szkołach kwalifikacji doradcy edukacyjno – zawodowego w wyniku udziału w studiach podyplomowych do dnia 31.12.2018r.

3/ Przygotowanie 1200 uczniów wspieranych szkół do trafnego wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej w wyniku przeprowadzonego doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach utworzonych SPIneK do dnia 31.12.2018r.

4/Rozwój współpracy 8 śródmiejskich gimnazjów z rynkiem pracy do dnia 31.12.2018r.

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym RPO WM 2014-2020 „Zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego”

Grupą docelową projektu jest 1200 uczniów: 135 nauczycieli następujących szkół:

ZS Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego, ZS Poligraficznych im. Marsz. J. Piłsudskiego, Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 33 z ZS Nr 66 im. Króla S. Batorego, Gimnazjum Nr 34 z ZS Nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej, Gimnazjum Nr 36 im. K. Kieślowskiego, Gimnazjum Nr 37 im. K.K. Baczyńskiego, Gimnazjum Nr 39 im. Agaty Mróz –Olszewskiej, Gimnazjum Nr 40 im. Grupy Bojowej „Krybar” z ZS Nr 69, Gimnazjum Nr 44 im. Gen P. Chrzanowskiego i Gimnazjum Nr 166 z ZS Nr 121 im. Jana Sobieskiego.

Rekrutacja będzie miała charakter zamknięty i obejmie wszystkich nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i edukacyjnego oraz szkoleń doszkalających i kursów uzupełniających, których uzyskane kompetencje będą następnie wykorzystane do szkolenia uczniów wymienionych szkół. Rekrutacja uczniów również będzie miała charakter zamknięty obejmujący wszystkich uczniów w/w szkół, w tym osoby z niepełnosprawnością. Uczestnicy projektu w ramach zaplanowanych działań uczestniczyć będą w szkoleniach doradztwa zawodowego, doskonalenia kompetencji komunikacyjnych, prezentacyjnych, sesjach indywidualnych i grupowych w zakresie coachingu, mentoringu, i pobudzania motywacji.

W ramach projektu odbędą się targi pracy oraz dwie edycje konkursu z zakresu przedsiębiorczości pt. „Jaka praca sie opłaca?” oraz wycieczki studyjne do zakładów pracy i spotkania z pracodawcami.

Istotą projektu będzie doskonalenie nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego, coachingu, mentoringu, prezentacji na poziomie szkoleń i studiów podyplomowych oraz wykorzystanie nabytej przez nich wiedzy w pracy indywidualnej i grupowej z uczniami.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beata Bielińska-Jacewicz, Koordynator Projektu

Pliki do pobrania