Rada Rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SKŁAD ORGANÓW RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium RR:

Komisja Rewizyjna:

Komisja stypendialna:

Kontakt:
e-mail: radarodzicow@sp41drewniana.edu.pl


Szanowni Rodzice!!!

Rada Rodziców zachęca do dokonywania wpłat na konto Rady Rodziców.
Wpłaty te mogą dotyczyć Państwa corocznych deklaracji na Radę Rodziców (składki miesięczne), opłat za Zielone Szkoły lub inne wycieczki. W tym przypadku prosimy podać imię, nazwisko oraz klasę do której uczęszcza Wasze dziecko.

Możecie Państwo także, wpłacając na nr konta Rady Rodziców, przekazać darowiznę na rzecz szkoły.
Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 41

SANTANDER BANK POLSKA

30 1090 2851 0000 0001 3079 8057

 e-mail: radarodzicow@sp41drewniana.edu.pl

NIP: 525-214-95-20

 


REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 41
w Warszawie, przy ul. Drewnianej 8

Rozdział I

Reprezentacja Rodziców 

§ 1.

Reprezentacja ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 41 w Warszawie, przy ul. Drewnianej nosi nazwę: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 41.
 


 

Pełny Regulamin RR do wglądu w sekretariacie szkoły