Rada Pedagogiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2019-10-14RADA PEDAGOGICZNA
w roku szkolnym 2019/2020

Beata Ostałowska – dyrektor
matematyka

Monika Król – Gad – zastępca dyrektora
matematyka

Katarzyna Gerold – Rychlewska – zastępca dyrektora
logopedia

Andrzejczak Barbara przyroda, biologia
Antosiewicz Beata nauczyciel wspomagający
Badyna Elżbieta terapeuta pedagogiczny
Kinga Bednarzak geografia, przyroda
Belczyk Aneta j.polski, historia
Boryszewski Radosław matematyka
Budzyńska Ewa nauczyciel wspomagający, WDŻ
Chmielewski Piotr informatyka, technika
s. Drapała Katarzyna religia
Drynkowska Irena w-f, edukacja dla bezpieczeństwa
Figurska – Wilk Beata pedagog szkolny
Fudala-Daąbrowska Natalia nauczyciel wspomagający
Gebhardt Danuta psycholog
Gozdowska Zofia nauczyciel wspomagający
Grzęda Monika nauczyciel wspomagający
Grzybek Beata edukacja wczesnoszkolna
Grzybek Paulina edukacja wczesnoszkolna
Grzybowska Magdalena nauczyciel wspomagający
Haciuk Anna nauczyciel wspomagający
Jagiełłowicz Aleksandra j.polski
Jaworska Barbara edukacja wczesnoszkolna
Jędral Iwona matematyka
s. Kaczmarzyk Jadwiga religia
Kidawa Katarzyna j.angielski
Klepacka Joanna nauczyciel wspomagający
Kopczyńska Zofia nauczyciel wspomagający
Kordaś Sylwia rehabilitant, specjalista SI
Kosińska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Kotuła Halina pedagog, terapia Tomatisa
Kowalczyk Anita nauczyciel wspomagający
Kowalska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna, WDŻ
Kulawiak Monika logopedia, terapia pedagogiczna
Kurkus Agnieszka wychowanie przedszkolne
Lal Jacek w-f
Laskowska Aneta edukacja wczesnoszkolna, etyka
Lichocka Bożena nauczyciel wspomagający, logopedia
Lipiec Magdalena nauczyciel wspomagający
Ławcewicz – Musialik Beata muzyka
Łosiowski Tomasz informatyka, technika
Machalska Monika nauczyciel wspomagający
Makowska Ewa nauczyciel wspomagający
Maliszewska Karina psycholog
Miriuk Agnieszka doradztwo zawodowe
Moryc Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Nowak-Giżewska Marta j.angielski
Oleńska Alicja chemia, j.angielski
Ostrowski Jacek w-f
Pacuska Mirosława nauczyciel wspomagający
Pełech Rafał historia, wos
Płaza Klaudia nauczyciel wspomagający
Płuska Barbara rehabilitant, specjalista SI
Polischuk Olha j.angielski
Pycka Wioletta j.polski, historia
Pyzikiewicz Anna nauczyciel wspomagający
Samoraj Agata nauczyciel wspomagający
Smagacz Natalia terapeuta SI
Stępień Milena j.hiszpański
Szewczyk Paulina nauczyciel wspomagający
Szymczak Karolina j.polski
Śledź Joanna nauczyciel wspomagający
Ślusarczyk Sylwia bibliotekarz
Tarłowska Janina nauczyciel wspomagający
Tlaga Kinga wychowanie przedszkolne
Tomczyńska Magdalena logopeda
Traczyk Munik Aneta edukacja wczesnoszkolna
Wędrowska Katarzyna nauczyciel wspomagający
Zielińska – Czekała Ewa plastyka, technika
Życińska Mendalka Patrycja nauczyciel wspomagający
Supernak Maria kierownik świetlicy
Chmielewska Magdalena wychowawca świetlicy
Galecka Emilia wychowawca świetlicy
Gwardecka Marlena wychowawca świetlicy
Matyszewska Beata wychowawca świetlicy
Milewska Jadwiga wychowawca świetlicy
Mościcka Martna wychowawca świetlicy
Tomkiewicz - Gwiazda Joanna wychowawca świetlicy, j.angielski
Tomusiak Danuta wychowawca świetlicy
Witkowska Łucja wychowawca świetlicy
Zagończyk Barbara wychowawca świetlicy