Rada Pedagogiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

RADA PEDAGOGICZNA
w roku szkolnym 2018/2019

Beata Ostałowska – dyrektor
matematyka

Monika Król – Gad – zastępca dyrektora
matematyka

Katarzyna Gerold – Rychlewska – zastępca dyrektora
logopedia

Andrzejczak Barbara przyroda, biologia
Antosiewicz Beata nauczyciel wspomagający
Badyna Elżbieta terapeuta pedagogiczny
Belczyk Aneta j.polski, historia
Biernat Michał j. angielski
Boryszewski Radosław matematyka
Budukiewicz Sylwia nauczyciel wspomagający
Budzyńska Ewa nauczyciel wspomagający, WDŻ
Chmielewski Piotr informatyka, technika
Chrostowska - Gałązka Sylwia j. polski dla cudzoziemców
Czekała Ewa nauczyciel wspomagający
s. Drapała Katarzyna religia
Drynkowska Irena w-f
Figurska – Wilk Beata pedagog szkolny
Furmańska Ewa w-f
Gebhardt Danuta psycholog
Geneja Agata nauczyciel wspomagający
Głowacka Katarzyna j. angielski
Grzęda Monika nauczyciel wspomagający
Grzybek Beata nauczyciel oddziału przedszkolnego
Grzybowska Magdalena nauczyciel wspomagający
Haciuk Anna nauczyciel wspomagający
Jagiełłowicz Aleksandra j. polski
Jaworska Barbara edukacja wczesnoszkolna
Jędral Iwona matematyka, informatyka
s. Kaczmarzyk Jadwiga religia
Kaliś Barbara terapia motoryki małej
Kamola Aleksandra matematyka
Kasza Piotr religia
Klepacka Joanna nauczyciel wspomagający
Knapczyk Anna j. polski
Kopczyńska Zofia nauczyciel wspomagający
Kordaś Sylwia rehabilitant, specjalista SI
Kosińska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Kotuła Halina pedagog, terapia Tomatisa
Kowalczyk Anita nauczyciel wspomagający
Kowalska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna, WDŻ
Kowalska Natalia geografia, przyroda
Kozłowska Karolina psycholog
Kulawiak Monika logopedia, terapia pedagogiczna
Lal Jacek w-f
Laskowska Aneta edukacja wczesnoszkolna, etyka
Leszek Ewa j.niemiecki
Lichocka Bożena nauczyciel wspomagający, logopedia
Lipiec Magdalena nauczyciel wspomagający, edukacja dla bezpieczeństwa
Ławcewicz – Musialik Beata muzyka, zajęcia artystyczne
Łosiowski Tomasz informatyka, technika
Machalska Monika nauczyciel wspomagający
Makowska Ewa nauczyciel wspomagający
Michalczyk Dorota fizyka, przyroda
Michalec Karolina edukacja wczesnoszkolna
Miklaszewska Lasek Beata nauczyciel wspomagający
Miriuk Agnieszka doradztwo zawodowe
Moryc Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Nowak-Giżewska Marta j.angielski
Oleńska Alicja chemia, j. angielski
Ostrowski Jacek w-f
Pacuska Mirosława nauczyciel wspomagający
Pełech Rafał historia, wos
Płuska Barbara rehabilitant, specjalista SI
Polischuk Olha j.angielski, j.niemiecki
Pycka Wioletta j. polski, historia
Pyzikiewicz Anna nauczyciel wspomagający
Samoraj Agata nauczyciel wspomagający
Smagacz Natalia terapeuta SI
Spoczyńska Joanna nauczyciel wspomagający
Stępień Milena j.hiszpański
Szewczyk Paulina nauczyciel wspomagający
Szymczak Karolina j.polski
Śledź Joanna nauczyciel wspomagający
Ślusarczyk Sylwia bibliotekarz
Tarłowska Janina nauczyciel wspomagający
Traczyk Munik Aneta edukacja wczesnoszkolna
Wędrowska Katarzyna nauczyciel wspomagający
Zielińska – Czekała Ewa plastyka, technika
Życińska Mendalka Patrycja nauczyciel wspomagający
Supernak Maria kierownik świetlicy
Figat Marcin wychowawca świetlicy
Fudala - Dąbrowska Natalia wychowawca świetlicy
Galecka Emilia wychowawca świetlicy
Grzybek Paulina wychowawca świetlicy
Matyszewska Beata wychowawca świetlicy
Milewska Jadwiga wychowawca świetlicy
Tlaga Kinga wychowawca świetlicy
Tomkiewicz - Gwiazda Joanna wychowawca świetlicy, j.angielski
Witkowska Łucja wychowawca świetlicy